כפרים באפריקה

לאורך השנים בנתה החברה אלפי יח"ד במסגרת כפרים חקלאיים וריכוזי יישוב אחרים במדינות שונות באפריקה. את הבניה ביצעה החברה בשיטות מתועשות מתקדמות, במפעלים שהוקמו לצורך כך במדינות היעד, כאשר את הבניה ביצענו בקצב ובאיכות גבוהים במיוחד.