הושע 21-23 בני ברק

יולי 2023

 

 

 

מאי 2023

 

הריסת המבנה הקיים 

 

עוד בהושע 21-23 בני ברק