ניצנים - שלב ב'

ההדמיות הינן להמחשה בלבד!! הבניה בהתאם לתכניות הביצוע המאושרות!

 


 

דגם גן

 

קישור להדמיה דינמית 360 דגם גן - קומה א'

 

 

דגם עלי

קישור להדמיה דינאמית 360 דגם עלי

דגם הדר

קישור להדמיה דינמית 360 דגם הדר

 

דגם פרח

 

דגם קטיף

קישור להדמיה דינמית קומת קרקע

קישור להדמיה דינמית קומה א'

 

דגם אילן

 

קישור להדמיה דינמית 360 דגם אילן

 

הדמיה 360 של דגם אילן

 

 

ההדמיות הינן להמחשה בלבד!! הבניה בהתאם לתכניות הביצוע המאושרות!

עוד בניצנים - שלב ב'