ניצנים - שלב ב'

תודה לכל מי שהגיע והשתתף בכנס חומרי הגמר. 

Promise less Do more!

 

 

מסמכים וטפסים

 

מצגת מכנס הדיירים - 13/02/2020

מצגת מכנס הדיירים - 13/02/2020

 

עוד בניצנים - שלב ב'