ניצנים - שלב ב'

מסירות הבתים ברחוב 3 בעיצומן

 

 

 

עוד בניצנים - שלב ב'