הושע 21-23 בני ברק

התקבל היתר הבניה!

אנו נערכים לתחילת הביצוע במהלך חודש יולי.

עוד בu