תיקוני שנת בדק

פרטי הלקוח 

 

פרטי הנכס

 

פרטי הליקויים