נצר סרני - שכונות ב', ג'

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

פתח עלייה לגג מבקשים פתח מתוך הבית. גישה נוחה לגג הטכני

תשלח בקשה להתייעצות עם האדריכל והקונסטרוקטור

מבקשים להעמיק נישה בכניסה ב5 ס"מ

לא ניתן לבצע בניית קירות מעבר לתכנית

תכניות מיזוג אויר

ניתן לשלוב בין תכניות A חדרים לתכנית B חללי אירוח או להיפך

נק' גז הוחלט

בתוך הבית יהיו 2 נק' גז במטבח בסלון לבחירה מתוך 2 אופציות אפשריות (או בנישה T או בסלון על קיר טלוויזיה) בחוץ תהיה נק' אחת לבחירה (מחוץ לפרגולה או מעבר למטבח על קיר משותף בין השכנים)

מה קורה עם שקעי המטבח? האם יהיה פס עתידי או צריך לציין ולהוסיף

ככל הנראה לא יבוצע פס חשמל לכן יש להביא תכניות חשמל

מבקשים להזיז נקודת מאור בסלון למרכז הסלון

מיקום יהיה על פי תכניות שניתנו יבוצע תכניות עם מיקומים מדויקים של החשמל וישלח לדיירים

מכיוון שביטלו חדר ויש זיכוי על דלת האם ניתן להשתמש מול דלת ממד נוספת

הקבלן יבצע הכנה לדלת עץ בממ"ד במשקוף על פי רשימות מסגרות, לא ניתן להעביר דלת מחדר רביעי שבוטל לממ"ד זו אינה אותה דלת עץ (יתווסף למחירון מחיר הדלת)

מבקשים הנמכת מיזוג מרכזי מעל שירותי ילדים (אם מבטלים את הT)

תהיה הכנה למיני מרכזי בכניסה לשירותי ילדים מעל הT לאחר קבלת מפתח ניתן לשים את המזגן בשירותי ילדים ולהעביר את הצנרת דרך הקיר הכל יהיה לפי המלצת איש המזגנים שלוקחים באופן פרטי

לאן עוברות נקודות החשמל מהחדר המבוטל? האם אפשר להעביר לאן שרוצים

ניתן להעביר רק את נק' החשמל מהקירות המבוטלים לאן שרוצים

האם מאפשרים להגדיל אמבטיה 80/160 (כיום האמבטיה 70 ס"מ)

אפשר בעלות נוספת (יתווסף למחירון מחיר)

האם ניתן לשים את המיני מרכזי מעל תקרת הבטון ולהעביר מהחלק הפרטי לחלק הציבורי דרך הבטון

לא ניתן לחצוב דרך תקרת בטון עבור העברת צנרת, המיני מרכזי תלוי מתחת תקרת הבטון עם הנמכת תקרה בגבס

קיר במקלחת ילדים האם ניתן להזיז 30 ס"מ לכיוון הדלת יציאה למרפסת שירות, במידה שמאריכים קיר מדף אסלה.

לא ניתן להזיז או נשאר או מבוטל ניתן לשים מחיצת זכוכית במקום לאחר מסירת מפתח

האם ניתן להזיז נק' חשמל

לא ניתן להזיז נק' חשמל אלא אם מקיר שבוטל

קיר בנוי במקלחת ילדים האם ניתן להזיז לכיוון הדלת יציאה למרפסת שירות

לא ניתן להזיז או נשאר או מבוטל ניתן לשים מחיצת זכוכית במקום

עוד בנצר סרני - שכונות ב', ג'