ניצנים - שלב ב'

לקראת המסירות

 

מסירות הבתים ברחוב 3 בעיצומן

 

הודעה לדיירים בנושא פעילות במהלך תקופת משבר הקורונה

פעילות במהלך תקופת משבר הקורונה

 

סטטוס הביצוע

  1. אנו מכינים את הבתים ברחוב 3 למסירה.
  2. ברחוב 4, 5 מתקדמים בעבודות הגמר.
  3. קבלן הפיתוח נכנס לעבודה ומתקדם היטב ברחוב 3.
  4. מיד לאחר השלמת רחוב 3, ייכנס קבלן הפיתוח לעבודות ברחוב 4.
  5. מצורף בדף זה לוח זמנים למסירות כלל השכונה.
  6. מי שמעוניין להביא חברת בדק, מתבקש להודיע על כך בהקדם.

 

 

דפי מידע

 

 

הודעות שוטפות:

1. שימו לב לעמוד בלוח הזמנים לסגירת תכניות פריסת הריצוף, שכן עבודות אלה מתקדמות בשטח.

2. ישנה תופעה מדאיגה של כניסת דיירים לשטח הבניה ללא תיאום וללא אישור. הדבר אסור בתכלית האיסור, מנוגד לחוק, ופוגע בבטיחותכם. אנו דורשים להפסיק תופעה זו לאלתר.

 

מעקב עבודות השלד

רחוב

מס"ד

בית

כלונסאות

רצפה

מעטפת

ממ"ד

תקרה 1

תקרה 2

מחיצות

סיום

 

 

 

 

רחוב 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

208

+

+

+

+

+

+

+

+

2

209

+

+

+

+

+

+

+

+

3

210

+

+

+

+

+

+

+

+

4

211

+

+

+

+

+

-

+

+

5

212

+

+

+

+

+

-

+

+

6

216

+

+

+

+

+

-

+

+

7

213

+

+

+

+

+

-

+

+

8

214

+

+

+

+

+

-

+

+

9

215A

+

+

+

+

+

+

+

+

10

216A

+

+

+

+

+

+

+

+

11

217

+

+

+

+

+

-

+

+

12

218

+

+

+

+

+

-

+

+

13

219

+

+

+

+

+

-

+

+

14

220

+

+

+

+

+

-

+

+

15

221

+

+

+

+

+

-

+

+

 

 

 

רחוב 4

 

 

 

 

 

 

 

16

222

+

+

+

+

+

-

+

+

17

223

+

+

+

+

+

-

+

+

18

224

+

+

+

+

+

-

+

+

19

225

+

+

+

+

+

-

+

+

20

226

+

+

+

+

+

-

+

+

21

227

+

+

+

+

+

+

+

+

22

301

+

+

+

+

+

+

+

+

23

302

+

+

+

+

+

+

+

+

24

303

+

+

+

+

+

+

+

+

25

304

+

+

+

+

+

-

+

+

26

309

+

+

+

+

+

+

+

+

 

רחוב 5

 

 

27

1000

+

+

+

+

+

+

+

+

28

307

+

+

+

+

+

-

+

+

29

306

+

+

+

+

+

-

+

+

30

305

+

+

+

+

+

+

+

+

 

מעקב עבודות הגמר

רחוב

מס"ד

בית

אינסטלציה

חשמל

טיח

ריצוף

צבע 1

אלומיניום

דלתות חוץ

דלתות פנים 

כלים סניטריים ואביזרים

פיתוח

שליכט צבעוני וגמר צבע

 

 

 

 

רחוב 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

208

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

2

209

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

3

210

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

4

211

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

5

212

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

6

216

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

7

213

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

8

214

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

9

215A

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

10

216A

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

11

217

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

12

218

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

13

219

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

14

220

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

15

221

+

+

+

+

+

+

+

+

+ בעבודה +

 

 

 

רחוב 4

 

 

 

 

 

 

 

16

222

+

+

+

+

+

+

+

+

     

17

223

+

+

+

+

+

+

+

+

     

18

224

+

+

+

+

+

+

+

+

     

19

225

+

+

+

+

 

+

 

 

     

20

226

+

+

+

+

 

+

 

 

     

21

227

+

+

+

+

 

+

 

 

     

22

301

+

+

+

+

 

+

 

 

     

23

302

+

+

+

+

 

+

 

 

     

24

303

+

+

+

+

 

+

 

 

     

25

304

+

+

+

+

 

+

 

 

     

26

309

+

+

+

+

 

+

 

 

     

 

רחוב 5

 

27

1000

+

+

+

 

 

 

 

 

     

28

307

+

+

+

 

 

 

 

 

     

29

306

+

+

+

 

 

 

         

עוד בניצנים - שלב ב'