נצר סרני - שכונות ב', ג'

דגם זית

 

דגם חרוב

 

התכניות המחייבות הן תכניות הביצוע בשטח

עוד בu