תיקוני שנת בדק

פרטי הלקוח

פרטי הנכס

פירוט הליקויים

תיאור הליקוי
איזור בדירה
תחום הליקוי