משואות יצחק - שכונת האקליפטוס

 

 

 

מעקב עבודות השלד

בית

כלונסאות

קורות

רצפה

מעטפת

ממ"ד

תקרה

חלוקת פנים

גיבלים

ניקיון

גוזלנד

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ראבינסן

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ברודי

+

+

+

+

+

+

+

+

+

כהן

+

+

+

+

+

+

+

+

+

חורש

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ויסטוך

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ברבן

+

+

+

+

+

+

+

+

+

בן אהרון

+

+

+

+

+

+

+

+

+

רביב

+

+

+

+

+

+

+

+

+

מידב

+

+

+

+

+

+

+

+

+

הופמן

+

+

+

+

+

+

+

+

+

שלום

+

+

+

+

+

+

+

+

+

כהן

+

+

+

+

+

+

+

+

+

הולצר

+ + + + + + + + +

 

 


מעקב עבודות הגמר
 

בית אינסט' חשמל טיח גג רעפים ריצוף צבע אלומיניום דלתות חוץ דלתות פנים כלים סניטריים פיתוח שליכט צבעוני
גוזלנד + + + + בעבודה             בעבודה
ראבינסן + + + + + + + + + + + +
ברודי + + + + + + + + + + + +
כהן יוני + + + + + + + + + + + +
חורש + + + + + + + + + + + +
ויסטוך + + + + + + + + + + + +
ברבן + + + + + + + + + + + +
בן אהרון + + + + + + + + + + + +
רביב + + + + + + + + + + + +
מידב + + + + + + + + + + + +
הופמן + + + + + + + + + + + +
שלום + + + + + + + + + + + +
כהן בועז + + + + + + + + + + + +
הולצר + + + + + + + + + + + +

 

עוד במשואות יצחק - שכונת האקליפטוס